תמונות
וידאו

היריון ולידה, גם של בית

היריון ולידה הם אירועים מכוננים בחיי האישה אך גם בחיי כל הסובבים אותה. כל הקלישאות שכבר נאמרו בנדון לעולם יהיו נכונות. להלן דוגמה להקבלה נפוצה:
כאשר מתכננים בית או משפצים בית קיים, מקובל להחליף את כל הדלתות בבית, האם נחליף את דלת הכניסה לדלת פלדה מסוג פלדלת שהיא שם דבר בביטחון שהיא מקנה ליושבי הבית או שמא נבחר דלת כניסה מעץ המקנה תחושת כפריות, חום ואפילו מגע וצליל נקישה נעימים מהפלדלת. ככל שהדבר ברור מאליו, הכול עניין של גיאוגרפיה. הדימוי בין שני העולמות – פריון ושיפוץ, ממשיך: דלת כניסה מעץ באזור מועד לפריצות היא כמו היריון ללא בדיקות במהלכו, הגם שיש בעיות רפואיות גנטיות ברקע; ואילו דלת פלדה במבנה שאותו חולקים בני אותה משפחה היא אולי כבדיקות גנטיות חוזרות אצל אישה שילדה כבר לידות רבות, והמיפוי הגנטי שלה ידוע לכול; ולכן, על המתכנן להתחשב בנתוני הסביבה של הבית, אם כי יש ויגידו שהיום, בעידן הרעוע שלנו, חובה להתקין פלדלת בכל בית באשר הוא, כמו שאין מחסירים שלב אחד במערכת מעקות, שמא ייתקע מישהו בינות השלבים או שמא מישהו ייפול ממערכת מעקות משום שלא הייתה תקנית או משום שהייתה בעיקר יפה אך לא בטיחותית.
עולמנו הפך למשהו שמחויב בתקן תמידי, כי הוא נשען על ניסיונות קשים וטרגיים, ולעתים – הדבר יבוא על חשבון שיקולים אחרים כגון אסתטיקה או נוחות.

המשך מאמר